Tetanus - IgG protilátky

 • Pracoviště
  Sérologická laboratoř
 • Aktualizováno

 • Biologický materiál

  sérum

 • Typ zkumavky např.

  červený, zlatý Vacutainer

 • Dodací lhůta

  7 dní

 • Referenční meze

  Hodnocení:
  < 0,01 / žádná imunita
  0,01 - 0,1 / není dostatečná protektivní imunita, doporučeno přeočkování, kontrola hladiny protilátek za 4 až 6 týdnů po přeočkování
  0,11 - 0,50 / existující protektivní imunita, přeočkování povede k dlouhodobé ochraně
  0,51 - 1,00 / dostatečná protektivní imunita, kontrola hladiny protilátek za 2 roky, přeočkování může způsobit nežádoucí vedlejší účinky
  1,01 - 5,00 / dlouhodobá ochrana, kontrola hladiny protilátek za 5 až 10 let
  > 5,0 / dlouhodobá ochrana, kontrola hladiny protilátek za 10 let

 • Kritické meze

 • Jednotka

  IU/ml

 • Zdroj referenčních mezí

  Parametry pro hodnocení testu dány výrobcem metody.
  Kuhlmann W. D.: Tetanus. Impfung, Impftiter und Impfreaktion. Zentrales Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Koblenz (1991)

 • Nejistota

  CV 8,2% (vysoká hladina), CV 6,4% (nízká hladina) - od 19.6.2019

 • Použitá metoda

  ELISA

 • SOP

  SOP-ÚLBLD-SEROL-47: Stanovení hladiny IgG protilátek proti tetanickému toxinu metodou ELISA

 • NČLP

 • Poznámka

 • Kód VZP

  82079

  Body

  Poznámka

 • Indikace

  kontrola očkování proti tetanu

  Viz. Laboratorní diagnostika, Zima T., Galén Karolinum, 2013

 • Interpretace

  Viz. Infekční lékařství, Beneš J. Galén, 2009


Preanalytika:

 • Stabilita při 20°C

 • Stabilita při 4-8°C

  7 dní

 • Stabilita při -20°C

  dlouhodobě

 • Stabilita při -70°C


zpět na seznam metod