Lipáza

 • Pracoviště
  Centrální laboratoř
 • Aktualizováno

 • Biologický materiál

  sérum, plazma

 • Typ zkumavky např.

  zlatý, zelený (NH4+-, Li-, Na-heparin) Vacutainer

 • Dodací lhůta

  do 24 hodin

 • Referenční meze

  0,0-1,0

 • Kritické meze

 • Jednotka

  µkat/l

 • Zdroj referenčních mezí

 • Nejistota

  zatím nevyjadřujeme

 • Použitá metoda

  enzymatická kolorimetrická metoda

 • SOP

 • NČLP

  02394

 • Poznámka

 • Kód VZP

  81533

  Body

  82

  Poznámka

 • Indikace

  Viz. Laboratorní diagnostika, Zima T., Galén Karolinum, 2007
  TIETZ Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.E., Elsevier Saunders, 2006

 • Interpretace

  Viz. Laboratorní diagnostika, Zima T., Galén Karolinum, 2007
  TIETZ Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.E., Elsevier Saunders, 2006


Preanalytika:

 • Stabilita při 20°C

  7dnů ( Fri)

 • Stabilita při 4-8°C

  7dnů

 • Stabilita při -20°C

  1rok

 • Stabilita při -70°C


zpět na seznam metod