Certifikáty

Název Organizáto Platnost
ABR RfB 5/2014
ABR RfB 8/2014
ABR RfB 5/2015
ABR RfB 8/2015
ABR RfB 5/2016
ABR RfB 8/2016
ABR RfB 4/2017
ABR RfB 5/2018
ABR RfB 8/2018
ABR RfB 5/2019
ABR RfB 8/2019
ABR RfB 5/2020
ABR RfB 8/2020
ABR RfB 4/2021
ABR RfB 7/2021
ABR RfB 4/2022
ABR  RfB 7/2022
ABR RfB 4/2023
ABR RfB 7/2023
ABR SEKK 3/2014
ABR SEKK 7/2014
ABR SEKK 11/2014
ABR SEKK 3/2015
ABR SEKK 7/2015
ABR SEKK 11/2015
ABR SEKK 3/2016
ABR SEKK 7/2016
ABR SEKK 11/2016
ABR SEKK 4/2017
ABR SEKK 8/2017
ABR SEKK 11/2017
ABR SEKK 4/2018
ABR SEKK 8/2018
ABR SEKK 11/2018
ABR SEKK 3/2019
ABR SEKK 8/2019
ABR SEKK 3/2020
ABR SEKK 8/2020
ABR SEKK 11/2020
ABR SEKK 3/2021
ABR SEKK 7/2021
ABR SEKK 11/2021
ABR SEKK 3/2022
ABR SEKK 7/2022
ABR SEKK 11/2022
ABR SEKK 7/2023
ABR SEKK 11/2023
ABR SEKK 3/2024
Analyty krevního séra RfB 1/2014
Analyty krevního séra RfB 4/2014
Analyty krevního séra RfB 7/2014
Analyty krevního séra RfB 10/2014
Analyty krevního séra RfB 1/2015
Analyty krevního séra RfB 4/2015
Analyty krevního séra RfB 6/2015
Analyty krevního séra RfB 10/2015
Analyty krevního séra RfB 1/2016
Analyty krevního séra RfB 4/2016
Analyty krevního séra RfB 7/2016
Analyty krevního séra RfB 10/2016
Analyty krevního séra RfB 1/2017
Analyty krevního séra RfB 4/2017
Analyty krevního séra RfB 7/2017
Analyty krevního séra RfB 10/2017
Analyty krevního séra RfB 1/2018
Analyty krevního séra RfB 4/2018
Analyty krevního séra RfB 7/2018
Analyty krevního séra RfB 1/2019
Analyty krevního séra RfB 4/2019
Analyty krevního séra RfB 7/2019
Analyty krevního séra RfB 10/2019
Analyty krevního séra RfB 1/2020
Analyty krevního séra RfB 5/2020
Analyty krevního séra RfB 7/2020
Analyty krevního séra RfB 10/2020
Analyty krevního séra RfB 1/2021
Analyty krevního séra RfB 4/2021
Analyty krevního séra RfB 7/2021
Analyty krevního séra  RfB 10/2021
Analyty krevního séra  RfB 1/2022
Analyty krevního séra  RfB 4/2022
Analyty krevního séra  RfB 7/2022
Analyty krevního séra  RfB 10/2022
Analyty krevního séra  RfB 1/2023
Analyty krevního séra  RfB 4/2023
Analyty krevního séra  RfB 7/2023
Analyty krevného séra  RfB 10/2023
Analyty krevního séra  RfB 1/2024
Analyty - moč RfB 4/2014
Analyty - moč RfB 10/2014
Analyty - moč RfB 5/2015
Analyty - moč RfB 10/2015
Analyty - moč RfB 4/2016
Analyty - moč RfB 10/2016
Analyty - moč RfB 4/2017
Analyty - moč RfB 10/2017
Analyty - moč RfB 4/2018
Analyty - moč RfB 10/2018
Analyty - moč RfB 4/2019
Analyty - moč RfB 10/2019
Analyty - moč RfB 4/2020
Analyty -  moč RfB 10/2020
Analyty - moč RfB 4/2021
Analyty - moč  RfB 10/2021
Analyty - moč  RfB 4/2022
Analyty - moč  RfB 10/2022
Analyty - moč  RfB 4/2023
Analyty - moč
RfB 10/2023
Amoniak RfB 10/2014
Amoniak RfB 10/2015
Amoniak RfB 10/2016
Amoniak RfB 10/2017
Amoniak RfB 10/2018
Amoniak RfB 10/2019
Amoniak RfB 10/2020
Amoniak  RfB 10/2021
Amoniak  RfB 10/2022
Amoniak  RfB 10/2023
D Dimery (POCT SPIN)  SEKK 3/2024
D Dimery (POCT SPIN) SEKK 6/2024
Kardiální markery RfB 2/2014
Kardiální markery RfB 8/2014
Kardiální markery RfB 2/2015
Kardiální markery RfB 8/2015
Kardiální markery RfB 2/2016
Kardiální markery RfB 82016
Kardiální markery RfB 1/2017
Kardiální markery RfB 8/2017
Kardiální markery RfB 1/2018
Kardiální markery RfB 9/2018
Kardiální markery RfB 1/2019
Kardiální markery RfB 8/2019
Kardiální markery RfB 1/2020
Kardiální markery RfB 8/2020
Kardiální markery RfB 1/2021
Kardiální markery  RfB 8/2021
Kardiální markery  RfB 1/2022
Kardiální markery  RfB 8/2022
Kardiální markery  RfB 1/2023
Kardiální markery  RfB 8/2023
Kardiální markery  RfB 1/2024
Novorozenecký bilirubin RfB 5/2014
Novorozenecký bilirubin RfB 11/2014
Novorozenecký bilirubin RfB 5/2015
Novorozenecký bilirubin RfB 11/2015
Novorozenecký bilirubin RfB 4/2016
Novorozenecký bilirubin RfB 10/2016
Novorozenecký bilirubin RfB 4/2017
Novorozenecký bilirubin RfB 10/2017
Novorozenecký bilirubin RfB 4/2018
Novorozenecký bilirubin RfB 10/2018
Novorozenecký bilirubin RfB 4/2019
Novorozenecký bilirubin RfB 10/2019
Novorozenecký bilirubin RfB 4/2020
Novorozenecký bilirubin RfB 10/2020
Novorozenecký bilirubin RfB 4/2021
Novorozenecký bilirubin  RfB 10/2021
Novorozenecký bilirubin RfB 4/2022
Novorozenecký bilirubin  RfB 11/2022
Novorozenecký bilirubin  RfB 4/2023
Novorozenecký bilirubin  RfB 11/2023
Novorozenecký bilirubin  SEKK 8/2024
Sérové indexy  RfB 4/2024
Stanovení glukózy včetně glukometrů SEKK 11/2014
Stanovení glukózy včetně glukometrů SEKK 4/2016
Stanovení glukózy včetně glukometrů SEKK 11/2016
Stanovení glukózy včetně glukometrů SEKK 4/2020
Stanovení glukózy včetně glukometrů  SEKK 4/2022
Stanovení glukózy včetně glukometrů  SEKK 4/2024