Certifikáty

 

 

Název Organizátor Platnost
Autoimunitní onemocnění Instand e.V. 12/2017
Autoimunitní onemocnění Instand e.V. 11/2018
Proteiny Instand e.V. 7/2015
Proteiny Instand e.V. 10/2015
Proteiny Instand e.V. 5/2016
Proteiny Instand e.V. 10/2017
Průtoková cytometrie Instand e.V. 4/2016
Diferenciál Instand e.V. 7/2014
Hemostáza XIII (anti-XA) Instand e.V. 1/2014
Hemostáza XIII (anti-XA) Instand e.V. 12/2014
Hemostáza VIII Instand e.V. 9/2016
Hemostáza VIII Instand e.V. 12//2016
Hemostáza (NM heparin) Instand e.V. 1/2018
Hemostáza (NM heparin) Instand e.V. 12/2018
Hemostáza (NM heparin) Instand e.V. 10/2022
Hemostáza s faktory ÏI, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII Instand e.V. 3/2018
Hemostáza s faktory II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII Instand e.V. 9/2019
Hemostáza s faktory II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII Instand e.V. 3/2020
Hemostáza s faktory II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII Instand e.V. 3/2021
Hemostáza a faktory II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII Instand e.V. 9/2021
Hemostáza s faktory II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII Instand e.V. 1/2022
Hemostáza s faktory II, V, VII, X Instand e.V. 1/2023
Hemostáza s faktory II, V, VII, X Instand e.V.  9/2023
Hemostáza s faktory II, V, VII, X Instand e.V. 1/2024
Hemostáza s faktory IX, XI, XII, XIII Instand e.V. 1/2023
Hemostáza s faktory IX, XI, XII, XIII Instand e.V.  7/2023
Hemostáza s faktory IX, XI, XII, XIII Instand e.V.  1/2024
Hemostáza (protein C, D-dimer, faktor VIII, APC rezistence) Instand e.V. 1/2018
Hemostáza (D-dimer, faktor VII, ACP rezistence) Instand e.V. 7/2018
Hemostáza (APC resistence) Instand e.V. 12/2018
Hemostáza (heparin, dabigran, rivaroxaban, apixaban)  Instand e.V. 7/2018
Hemostáza (faktor VIII, IX, XI, XII, XIII, WF, D-dimery, protein C a S, AT, C1-inhibitor) Instand e.V. 12/2018
Hemostáza -TPT, INR, aPTT, FIB, TZ, FSB, AT, Protein C, Protein S, C1-inhibitor,  D-Dimer, Faktor VIII, WF, Funkční APC resistence  Instand e.V. 5/2019
Hemostáza - Faktor VIII, WF Instand e.V.  5/2023
Hemostáza - Faktor VIII, WF  Instand e.V.  10/2023
Hemostáza - LMW Heparin, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban Instand e.V. 5/2019
Hemostáza - LMW Heparin, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, TPT, INR, aPTT, FIB, TZ, FSP, AT, Protein C, Protein S, C1-Inhibitor, D-Dimer, Faktor VIII, WF, Funkční APC rezistence   Instand e.V. 5/2020
Hemostáza - LMW Heparin, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban Instand e.V. 6/2021
Hemostáza - Edoxaban Instand e.V. 6/2021
Hemostáza - LMW Heparin, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban Instand e.V.  6/2022
Hemostáza - LMW Heparin  Instand e.V. 5/2023
Hemostáza - LMW Heparin  Instand e.V.  10/2023
Hemostáza - Edoxaban Instand e.V.  6/2022
Hemostáza - Edoxaban  Instand e.V.  10/2023
Hemostáza - Edoxaban  Instand e.V.  5/2024
Hemostáza - Apixaban  Instand e.V. 5/2023
Hemostáza - Rivaroxaban  Instand e.V.  5/2023
Hemostáza - Rivaroxaban  Instand e.V. 5/2024
Hemostáza - Dabigatran  Instand e.V. 5/2023
Hemostáza - Debigatran  Instand e.V. 5/2024
Hemostáza  - TPT, INR, aPTT, FIB, TZ, FSP, D-dimer, Faktor VIII, WF, funkční APC resistence Instand e.V. 10/2020
Hemostáza - TPT, INR, aPTT, FOF, TZ, FSP, AT, Protein C, Protein S, C1-inhibitor, D-Dimery    Instand e.V. 6/2021
Hemostáza - TPT, INR, aPTT, FOF, TZ, FSP, AT, Protein C, Protein S, C1-inhibitor, D-Dimery  Instand e.V.  10/2021
Hemostáza - PT, INR, aPTT, FIB, TZ, FSP, AT, Protein C, Protein S, C1-inhibitor, D-Dimer Instand e.V.  6/2022
Hemostáza - AT, Protein C, Protein S, C1-inhibitor  Instand e.V.  5/2023
Hemostáza - AT, Protein C, Protein S, C1-inhibitor  Instand e.V.  10/2023
Hemostáza - AT, Protein C, Protein S, C1-inhibitor  Instand e.V.  5/2024
Hemostáza - FIB, TZ, FSP  Instand e.V. 5/2023
Hemostáza - FIB, TZ, FSP  Instand e.V. 10/2023
Hemostáza - FIB, TZ, FSP Instand e.V. 5/2024
Hemostáza -PT, INR, aPTT Instand e.V.  11/2022
Hemostáza - faktor VIII, WF, funkční APC resistence Instand e.V. 6/2021
Hemostáza - faktor VIII, WF
Instand e.V.  6/2022
Hemostáza - faktor VIII, WF Instand e.V. 6/2024
Hemostáza - PT, INR, aPTT, FIB, TZ, FSP, AT, Protein C, Protein S, C1-inhibitor, faktor VIII, WF, D-Dimer
Instand e.V. 10/2022
Hemostáza - PT, INR, aPTT Instand e.V. 10/2023
Hemostáza - PT, INR, aPTT Instand e.V. 5/2024
Hemostáza - D-Dimer  Instand e.V.  5/2023
Hemostáza - D-Dimer  Instand e.V.  10/2023
Hemostáza - D-Dimer  Instand e.V. 5/2024
Hemostáza - faktor VIII, WF Instand e.V. 10/2022
Hodnocení nátěru periferní krve SEKK 5/2017
Hodnocení nátěru periferní krve SEKK 7/2017
Hodnocení nátěru periferní krve SEKK 5/2018
Hodnocení nátěru periferní krve SEKK 10/2018
Hodnocení nátěru periferní krve SEKK 3/2019
Hodnocení nátěru periferní krve SEKK 3/2020
Hodnocení nátěru periferní krve SEKK 10/2020
Hodnocení nátěru periferní krve  SEKK 3/2021
Hodnocení nátěru periferní krve SEKK 10/2021
Hodnocení nátěru periferní krve  SEKK 3/2022
Hodnocení nátěru periferní krve
SEKK 9/2022
Hodnocení nátěru periferní krve
SEKK 5/2023
Hodnocení nátěru periferní krve  SEKK 9/2023
Hodnocení nátěru periferní krve  SEKK 5/2024
Imunofenotypizace Instand e. V. 10/2014
Imunofenotypizace Instand e. V. 5/2015
Imunofenotypizace Instand e. V. 10/2015
Imunofenotypizace Instand e. V. 10/2015
Imunofenotypizace Instane e. V. 3/2016
Imunofenotypizace Instand e. V. 10/2016
Imunofenotypizace Instand e. V. 4/2017
Imunofenotypizace SEKK 3/2017
Imunofenotypizace SEKK 10/2017
Imunofenotypizace SEKK 3/2018
Imunofenotypizace SEKK 10/2018
Imunofenotypizace SEKK 4/2019
Imunofenotypizace SEKK 10/2019
Imunofenotypizace SEKK 4/2020
Imunofenotypizace SEKK 10/2020
Imunofenotypizace SEKK 5/2021
Imunofenotypizace SEKK 10/2021
Imunofenotypizace  SEKK 5/2022
Imunofenotypizace  SEKK 4/2023
Imunofenotypizace  SEKK 10/23
Imunofenotypizace  SEKK 5/2024
KO Instand e. V. 8/2014
KO Instand e. V. 2/2015
KO Instand e. V. 7/2015
KO Instand e. V. 10/2015
KO Instand e. V. 9/2015
KO Instand e. V. 10/2015
KO Instand e. V. 10/2016
KO Instand e.V. 2/2016
KO Instand e. V. 7/2016
KO Instand e. V. 8/2016
KO Instand e. V. 12/2016
KO Instand e. V. 2/2017
KO Instand e. V. 5/2017
KO SEKK 2/2017
KO SEKK 5/2017
KO SEKK 7/2017
KO SEKK 2/2018
KO SEKK 10/2018
KO SEKK 3/2019
KO SEKK 6/2019
KO SEKK 7/2019
KO SEKK 10/2019
KO SEKK 3/2020
KO SEKK 5/2020
KO SEKK 7/2020
KO SEKK 10/2020
KO SEKK 3/2021
KO SEKK 6/2021
KO SEKK 9/2021
KO SEKK 10/2021
KO SEKK 3/2022
KO SEKK 5/2022
KO SEKK 92022
KO SEKK 10/2022
KO SEKK 3/2023
KO SEKK 5/2023
KO SEKK 6/2023
KO SEKK 9/2023
KO SEKK 10/2023
KO SEKK 3/2024
KO SEKK 6/2024
KO (nátěr) Instand e. V. 1/2015
KO diferenciál Instend e. V. 4/2014
KO diferenciál Instand e. V. 11/2014
KO diferenciál Instand e. V. 4/2015
KO diferenciál Instand e. V. 7/2017
KO diferenciál Instand e. V. 2/2018
Diferenciál Instand e. V. 11/2015
Diferenciál Instand e. V. 12/2016
Diferenciál Instand e. V. 9/2017
Diferenciál Instand e. V. 12/2017
Diferenciál na automatech SEKK 10/2017
Diferenciál na automatech SEKK 3/2018
Diferenciál na automatech SEKK 10/2018
Diferenciál na automatech SEKK 3/2019
Diferenciál na automatech SEKK 5/2019
Diferenciál na automatech SEKK 9/2019
Diferenciál na automatech SEKK 10/2019
Diferenciál na automatech SEKK 3/2020
Diferenciál na automatech SEKK 5/2020
Diferenciál na automatech SEKK 9/2020
Diferenciál na automatech SEKK 10/2020
Diferenciál na automatech Instand e. V. 6/2018
Koagulace Instand e. V. 9/2015
Koagulace Instand e. V. 10/2015
Koagulace Instand e. V. 5/2016
Koagulace Instand e. V. 6/2016
Koagulace Instand e. V. 7/2017
Koagulace Instand e. V. 1/2018
Koagulace Instand e. V. 6/2018
Koagulace a D-dimery Instand e. V. 12/2016
Koagulace a diferenciál Instand e. V. 10/2014
Koagulace a diferenciál Instand e. V. 12/2016
Koagulace speciální SEKK 10/2019
Koagulace speciální SEKK 10/2020
Koagulace speciální SEKK 5/2021
Koagulace speciální  SEKK 6/2022
Koagulace speciální  SEKK 11/2022
Koagulace speciální  SEKK 6/2023
Koagulace speciální  SEKK 11/2023
Koagulace speciální  SEKK 6/2024
Kostní dřeň Instand e. V. 6/2014
Kostní dřeň Instand e. V. 1/2016
Kostní dřeň Instand e. V. 4/2015
Kostní dřeň Instand e. V. 1/2015
Kostní dřeň Instand e. V. 4/2016
Kostní dřeň Instand e. V. 10/2016
Kostní dřeň Instand e. V. 1/2017
Kostní dřeň Instand e. V. 1/2018
Kostní dřeň Instand e. V. 5/2018
Kostní dřeň Instand e. V. 1/2019
Kostní dřeň - nátěr SEKK 6/2019
Kostní dřeň - náteř SEKK 12/2019
Kostní dřeň - nátěr SEKK 6/2020
Kostní dřeň - nátěr SEKK 11/2020
Kostní dřeň - nátěr SEKK 6/2021
Kostní dřeň - nátěr SEKK 11/2021
Kostní dřeň - nátěr  SEKK 11/2021
Kostní dřeň - nátěr  SEKK 5/2022
Kostní dřeň - nátěr  SEKK 10/2022
Kostní dřeň - nátěr  SEKK 5/2023
Kostní dřeň - nátěr  SEKK 10/2023
Kostní dřeň - nátěr  SEKK 5/2024
Retikulocyty Instand e.V. 4/2014
Retikulocyty Instand e.V. 10/2014
Retikulocyty Instand e.V. 1/2015
Retikulocyty Instand e.V. 2/2015
Retikulocyty Instand e.V. 5/2015
Retikulocyty Instand e.V. 10/2015
Retikulocyty Instand e.V. 12/2015
Retikulocyty Instand e.V. 2/2016
Retikulocyty Instand e.V. 4/2016
Retikulocyty Instand e.V. 10/2016
Retikulocyty Instand e.V. 11/2016
Retikulocyty Instand e.V. 2/2017
Retikulocyty Instand e.V. 5/2017
Retikulocyty Instand e.V. 11/2017
Retikulocyty Instand e.V. 2/2018
Retikulocyty Instand e.V. 7/2018
Retikulocyty Instand e.V. 8/2018
Retikulocyty Instand e.V. 12/2018
Retikulocyty - mikroskop SEKK 10/2017
Retikulocyty - analyzátor SEKK 4/2018
Retikulocyty - analyzátor SEKK 9/2018
Retikulocyty - analyzátor SEKK 4/2019
Retikulocyty - analyzátor SEKK 9/2019
Retikulocyty - analyzátor SEKK 4/2020
Retikulocyty - analyzátor SEKK 9/2020
Retikulocyty - analyzátor SEKK 4/2021
Retikulocyty - analyzátor SEKK 9/2021
Retikulocyty - analyzátor SEKK 6/2022
Retikulocyty - analyzátor SEKK 11/2022
Retikulocyty - analyzátor   SEKK 6/2023
Retikulocyty - analyzátor hq00985 SEKK 11/2023
Retikulocyty - analyzátor 22912 SEKK 11/2023
Retikulocyty - analyzátor hq00494 SEKK 6/2024
Retikulocyty - analyzátor 16121 SEKK 6/2024
ECAT FOUNDATION 2018
19.07.2023  |   stuka  |   zpět na Morfologická laboratoř