Referenční laboratoř

Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK

Karlovo náměstí 32, 121 11 Praha 2, tel. 22496 6410

Referenční laboratoř byla založena při Oddělení klinické biochemie (OKB) Fakultní nemocnice 2 s Fakultní poliklinikou v Praze opatřením MZ ČSR č.j. LP/4-278-18.2.1985 ze dne 29.8.1985 (Věstník MZ 1986, částka 8-12, str. 143). Referenční laboratoř je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o.p.s. registrovaná pod. č. 1250.3.

RL je zřízena Ministerstvem zdravotnictví ČR, provádí vědecký výzkum a spolupracuje s podobnými zahraničními organizacemi.

Referenční laboratoř je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a je akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

RL se od svého vzniku začala zapojovat sama nebo prostřednictvím Českého normalizačního institutu (ČNI) do mezinárodních aktivit při standardizaci v laboratorní medicíně. Za koordinace ČNI se pracovníci RL podíleli také na překladech a zpracování mezinárodních norem, především norem EN přebíraných do soustavy ČSN.

Spolupráce mezi RL a Českým institutem pro akreditaci o.p.s. se začala rozvíjet zejména v roce 1996 až 1997. V té době byla Referenční laboratoř reprezentována hlavně výraznou osobností RNDr. Luďka Dohnala. Pracovníci obou organizací se společně podíleli na řadě přednášek a posterů prezentovaných na klinicko-biochemických a hematologických fórech a v kurzech IPVZ Praha a IDPVZ Brno.

RL se soustavně zabývá testováním diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Nejčastěji se jedná o systémy ke stanovení glukózy - typicky glukometry určené pro samokontrolu pacientů.

V současné době má RL implementovány následující akreditované metody stanovení (zkoušky):
1) Stanovení glukózy v plazmě a séru spektrofotometricky (dle SOP-ÚLBLD-RL- GLU1). Hexokinasa-G-6P-dehydrogenáza, bichromaticky 340/380 nm, end-point, navázáno na SRM 917a, SRM 965a, lineární rozsah stanovovaných koncentrací je 2 až 33 mmol/l, Rozšířená kombinovaná nejistota s faktorem rozšíření (pokrytí) k=2 je 0,297 mmol/l tj. 5,95 %.

2) Stanovení glukózy systémem glukometr – měřící proužek pro ověření funkce glukometru (dle SOP-ÚLBLD-RL- GLU2), včetně formuláře pro hodnotící protokol

Cena za testování na dotaz. Při zpracování cenové kalkulace je přihlíženo k náročnosti zakázky, počtu opakování, k nutným vedlejším výdajům. Cenová kalkulace je vždy provedena před přijetím objednávky a případné změny nebo dodatečné testování jsou dohodnuty písemným doplňkem k objednávce.

06.03.2018  |   dspri  |   zpět na Referenční laboratoř