Semináře

ÚLBLD VFN pořádá odborný seminář

pro pracovníky NZP

 

Datum a místo konání: 26. dubna 2017 posluchárna ÚLBLD – budova A7

Začátek semináře: 14.30 hodin

Předpokládaný konec: 16.30 hodin

 

  Program semináře

 

Úvodní slovo a přivítání účastníků semináře   MUDr. I. Šebesta, CSc., Mgr. V. Hauerová 

Vyšetření likvoru ve VFN                                        MUDr. Kateřina Mrázová                                

Provoz laboratoře sterilit                                       Mgr. Jitka Peštová, DiS.

Diskuse a závěr semináře

Garantem semináře je vrchní laborantka ÚLBLD Mgr. V. Hauerová, tel.: 224 962 655

Odborný seminář je ohodnocen kreditními body podle vyhlášky 4/2010 Sb.

12.04.2017  |   hbena  |   zpět na Semináře