Semináře

ÚLBLD VFN pořádá odborný seminář

pro pracovníky NZP

 

Datum a místo konání: 25. října 2017 posluchárna ÚLBLD – budova A7

Začátek semináře: 14.30 hodin

Předpokládaný konec: 16.30 hodin                                           

 Program semináře

  • Úvodní slovo a přivítání účastníků semináře   MUDr. I. Šebesta, CSc., Mgr. V. Hauerová 
  • Hypodiploidie v buňkách kostní dřeně u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií   Ticháčková V., Lizcová L., Zemanová Z., Malinová E., Mejstříková E., Smíšek P., Starý J., Michalová K.
  • Prokalcitonin jako časný marker systémové bakteriální infekce   Bc. L. Mikulová
  • Diskuse a závěr semináře

Garantem semináře je vrchní laborantka ÚLBLD Mgr. V. Hauerová, tel.: 224 962 655

30.09.2017  |   hbena  |   zpět na Semináře