Laboratoř neurofarmakologie

 

Laboratoř neurofarmakologie ÚLBLD


Pracoviště se zabývá jak výzkumem, tak výukou na úrovni pregraduální i postgraduální. Dlouhodobý neurobiologický výzkum stresu a různých poruch mozku na animálních modelech je zaměřen na regulační úlohu neuropeptidů v mozku a srdci, a to na úrovni molekulární, buněčné a chování za použití biochemických, molekulárně-biologických, imunohistochemických a behaviorálních metod, s cílem terapeutického využití neuropeptidů.

Pracoviště zajišťuje postgraduální doktorské studium ve „Farmakologii a toxikologii” a je sídlem Oborové rady č.10 DSPB „Doktorského studia postgraduálního v biomedicíně”, předsedkyní OR je Doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc. Na pracovišti probíhají přijímací pohovory, státní zkoušky a obhajoby disertačních prací pro získání titulu PhD. Dále se laboratoř podílí i na pregraduální výuce studentů, odborném vedení bakalářských a magisterských diplomových prací.

19.02.2014  |   kvasa  |   zpět na Neurofarmakologie