Serologická laboratoř

Laboratoř se zabývá přímou i nepřímou diagnostikou infekčních agens přenosných pohlavním stykem, dále virových hepatitid, infekcí sledovaných v průběhu těhotenství, respiračních onemocnění a dalších závažných infekcí např. herpetickými viry. Laboratoř má povolení SÚKL k diagnostice dárců orgánů a tkání. V oblasti nepřímých diagnostických metod provádí detekci specifických protilátek proti širokému spektru bakteriálních, virových, parazitárních a mykotických původců onemocnění. Technikami přímého průkazu infekčního agens poskytuje laboratoř rychlou diagnostiku jednak pomocí detekce bakteriálních, virových a mykotických antigenů v biologickém materiálu, jednak molekulárně biologickými technikami prokazuje specifické sekvence DNA infekčních agens v odebraných vzorcích.Významnou činností laboratoře je diagnostika virových hepatitid, k níž má k dispozici celé spektrum diagnostických technik pro průkaz specifických protivirových protilátek, jednotlivých virových antigenů a specifických sekvencí nukleových kyselin virů hepatitid. Technikou PCR v reálném čase provádí u virových hepatitid B a C stanovení virové nálože pacienta (monitoring v průběhu léčby), dále genotypizaci virů hepatitid B a C (prognóza léčby, rezistence vůči virostatikům) a z důvodů prognózy clearence VHC i vyšetření C/T polymorfismu promoteru interleukinu IL-28 na pozici 3176. Detašované pracoviště STD (Apolinářská 4) provádí komplexní přímou diagnostiku infekcí přenosných pohlavním stykem včetně průkazu specifických sekvencí DNA původců těchto onemocnění. Součástí pracoviště je i úsek vyšetření lidského genomu, a to polymorfismu genů CYP2C19 a CYP2D6 cytochromu P450 technologií Amplichip a vyšetření GeneStripe PGX-HIV, PGX-Thrombo, PGX-5FU, PGX-TPMT, Sugar Intolerance, CVD-A.

Laboratoř je školícím pracovištěm pro obor lékařské mikrobiologie v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a dalších nelékařských zdravotnických povolání.

12.07.2012  |     |   zpět na Serologie