Laboratoř biochemie volných radikálů

Kyslík je nezbytný pro život, ale aerobní metabolismus má i svou odvrácenou stranu v podobě nutnosti čelit oxidačnímu stresu, tedy poškozování biologických struktur tzv. reaktivními formami kyslíku (kyslíkovými radikály). Dnes víme že působení reaktivních derivátů kyslíku v organismu je podstatně komplexnější než se dříve myslelo, neboť je stále jasnější že reaktivní formy kyslíku jsou nejen základními patogenetickými faktory poškozujícími biomolekuly, ale zřejmě i významnými signálními molekulami v řízení základních a velmi komplexních buněčných funkcí, jako je genová exprese, buněčná proliferace, diferenciace a případně buněčná smrt.

Na Ústavu lékařské biochemie je studium oxidačního stresu jedním z tradičních výzkumných témat. Naše Laboratoř biochemie volných radikálů se v současné době zabývá především metabolismem a toxicitou železa. Železo má v organismu dvě tváře stejně jako kyslík sám: na jedné straně nezbytný kofaktor oxidoreduktas a vůbec všech proteinů které cokoliv dělají s kyslíkem, na druhé straně extrémně nebezpečný katalyzátor redoxních reakcí, převádějící stabilní deriváty kyslíku na vysoce reaktivní formy.

Naše současné výzkumné zájmy na tomto poli zahrnují vliv železa na mitochondrie, specificky na zajímavý fenomén MPT (mitochondrial permeability transition) a také studium regulace a funkce ferritinu. Spolupracujeme s 3.LF UK na projektu, který se týká metabolismu železa v makrofázích ve vztahu k aterosklerose. Zabýváme se ale i neenzymovými glykacemi proteinů, studiem regenerace glomerulárních podocytů, a konečně ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou 1.LF UK a VFN se dlouhodobě podílíme na hledání biochemických markerů neurodegenerativních a afektivních poruch.

Po metodické stránce naše projekty kombinují in vitro experimenty, práci s izolovanými mitochondriemi a buněčné kultury. Využíváme různá spektrofotometrická a spektrofluorometrická stanovení a také širokou škálu imunochemických metod, jako je Western imunoblotting, ELISA a imunofluorescence.

21.06.2012  |   jplat  |   zpět na Biochemie volných radikálů